Rada Zakładowa 2014-2019

znp logo

Rada Zakładowa
Piotr Gancarz - prezes
Roman Niklas - wiceprezes
Grzegorz Piekarski - sekretarz
Urszula Kroplewska - skarbnik
Ewa Murawska - członek Rady
Dorota Kiełb - Grabarczyk - członek Rady
Grażyna Michalik - członek Rady

Komisja Rewizyjna
Grażyna Durka
Franciszek Garszczyński
Reneta Radziwiłowicz