Rada Zakładowa 2010-2014

znp logo

Rada Zakładowa
Piotr Gancarz – prezes
Roman Niklas – wiceprezes
Grzegorz Piekarski – sekretarz
Renata Radziwiłowicz – skarbnik
Halina Piłat – członek Rady
Ewa Murawska – członek
Rady Grażyna Durka – członek Rady

Komisja Rewizyjna
Grażyna Polak-Grydziuszko – przewodniczący Komisji
Franciszek Garszczyński – członek Komisji
Dorota Kiełb-Grabarczyk – członek Komisji