Aktualności

znp logo

Stanowisko Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego w sprawie dokumentu "Zagadnienia do dyskusji nad zakresem regulacji nowych przepisów o szkolnictwie wyższym".
(dokument przekazany elektronicznie przez Panią Ewę Trojanowską Zastępcę Dyrektora Departamentu Szkolnictwa Wyższego)

Stanowisko Rady

 

Apel w sprawie zagwarantowania warunków do zrównoważonego rozwoju polskiej nauki i szkolnictwa wyższego

Apel warszawski

 

Konferencja programowa Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP, Krajowej Sekcją Nauki NSZZ „Solidarność” i Forum Związków Zawodowych

Szkolnictwo wyższe i nauka w Polsce, Koncepcje partnerów społecznych

Warszawa, 23 czerwca 2017

Stanowisko Rady