Aktualności

znp logo

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!
Rada Zakładowa ZNP informuje, iż na posiedzeniu w dniu 21 czerwca 2018 roku podjęła decyzję o dofinansowaniu kosztów indywidualnego udziału Członków ZNP w imprezach kulturalnych, rozrywkowych, sportowych lub rekreacyjnych w bieżącym roku.
Dofinansowanie nastąpi na zasadzie zwrotu kwoty w wysokości 50% poniesionych kosztów, nie więcej jednak niż 50 złotych na osobę po okazaniu Skarbnikowi Rady Zakładowej zakupionych biletów lub karnetów.
Spotkajmy się...
Pełna treść informacji

Przedstawiony publicznie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 22 stycznia br. projekt ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce zmodyfikowany w stosunku do wersji prezentowanej podczas Narodowego Kongresu Nauki zawiera wiele istotnych zmian będących wynikiem szerokiego dialogu ze środowiskiem akademickim, w tym ze stroną społeczną. Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP z aprobatą przyjmuje taki tryb przygotowania projektu ustawy i wyraża nadzieję, że w toku dalszych konsultacji oraz prac legislacyjnych metoda ta zostanie utrzymana i głos wszystkich grup pracowników nauki i szkolnictwa wyższego, także akademickich związków zawodowych, zostanie uwzględniony w formułowaniu ostatecznego kształtu ustawy.
Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią Stanowiska RSWiN ZNP
Pełna treść Stanowiska RSWiN ZNP

Prosimy zapoznać się z Apelem OPZZ w sprawie ZFŚS dotyczącym pełnego odpisu na fundusz świadczeń socjalnych dla wszystkich grup zawodowych
Pełna treść apelu

 

Koleżanki i Koledzy,
Pracownicy Studium Wychowania Fizycznego i Sportu - Członkowie ZNP organizują doroczną imprezę XI Tatrzańskie spotkania – Wypoczynek na śniegu.
W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału! Kol. Marek Pasławski zachęca: „...wcale nie trzeba umieć jeździć na nartach...można spacerować...”.
Dla Członków ZNP przewidziano dofinansowanie do kosztów udziału.
Zaproszenie i szczegóły

 

Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ

 

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Rada Zakładowa ZNP w Akademii Pomorskiej ma zaszczyt zaprosić Członków i Sympatyków naszej organizacji na uroczyste spotkanie związkowe,  które odbędzie się w dniu 13 października (piątek) 2017 roku o godz. 16.00 w Sali bankietowej „OKTAN” w Słupsku, przy ulicy Bohaterów Westerplatte 7.

Zaproszenie

 

 

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,
W dniu 20 października 2017 roku zakończył się Narodowy Kongres Nauki, na którym Minister NiSW Jarosław Gowin przedstawił projekt ustawy 2.0. Przesyłamy projekty ustawy 2.0 z prośbą o przekazywanie opinii dotyczących zapisów w projektach do dnia 09 października 2017 roku.
Opinie prosimy przekazywać w wersji elektronicznej na adresy e-mailowe: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub bezpośrednio na: sekret.rszwin@gmail. com.
Jednocześnie informujemy, że na stronie ZNP AP sukcesywnie będziemy zamieszczać informacje dotyczące ustawy 2.0.
Rada Zakładowa ZNP AP

Ocena skudków regulacji - projekty ustaw
Projekt ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Projekt z dnia 16.09.2017 r.)
Projekt ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Uzasadnienie do projektu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Uzasadnienie do projektu ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę

 

Stanowisko Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego w sprawie dokumentu "Zagadnienia do dyskusji nad zakresem regulacji nowych przepisów o szkolnictwie wyższym".
(dokument przekazany elektronicznie przez Panią Ewę Trojanowską Zastępcę Dyrektora Departamentu Szkolnictwa Wyższego)

Stanowisko Rady

 

Apel w sprawie zagwarantowania warunków do zrównoważonego rozwoju polskiej nauki i szkolnictwa wyższego

Apel warszawski

 

Konferencja programowa Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP, Krajowej Sekcją Nauki NSZZ „Solidarność” i Forum Związków Zawodowych

Szkolnictwo wyższe i nauka w Polsce, Koncepcje partnerów społecznych

Warszawa, 23 czerwca 2017

Stanowisko Rady