Aktualności

znp logo

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!
Rada Zakładowa ZNP informuje, iż na posiedzeniu w dniu 21 czerwca 2018 roku podjęła decyzję o dofinansowaniu kosztów indywidualnego udziału Członków ZNP w imprezach kulturalnych, rozrywkowych, sportowych lub rekreacyjnych w bieżącym roku.
Dofinansowanie nastąpi na zasadzie zwrotu kwoty w wysokości 50% poniesionych kosztów, nie więcej jednak niż 50 złotych na osobę po okazaniu Skarbnikowi Rady Zakładowej zakupionych biletów lub karnetów.
Spotkajmy się...
Pełna treść informacji

ZNP Spotkajmy się 2018