Aktualności

znp logo

Koleżanki i Koledzy,
Pracownicy Studium Wychowania Fizycznego i Sportu - Członkowie ZNP organizują doroczną imprezę XI Tatrzańskie spotkania – Wypoczynek na śniegu.
W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału! Kol. Marek Pasławski zachęca: „...wcale nie trzeba umieć jeździć na nartach...można spacerować...”.
Dla Członków ZNP przewidziano dofinansowanie do kosztów udziału.
Zaproszenie i szczegóły