Aktualności

znp logo

Konferencja programowa Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP, Krajowej Sekcją Nauki NSZZ „Solidarność” i Forum Związków Zawodowych

Szkolnictwo wyższe i nauka w Polsce, Koncepcje partnerów społecznych

Warszawa, 23 czerwca 2017

Stanowisko Rady